Byte av frånluftsaggregat och OVK Klart!

Byte av frånluftsaggregat är nu klart och vår OVK  är nu godkänd. Vi kan också tydligt se skillnaden i energiförbrukning sedan installationen av fläktarna i Mars.

Beskriver El förbrukningen efter byte av frånluftsfläktar.

Beskriver El förbrukningen efter byte av frånluftsfläktar.