Bredablick tar över den Ekonomiska förvaltningen

Från och med den 1 Januari 2020 tar Bredablick över den Ekonomiska förvaltningen av föreningen. Detta innebär att om du har frågan om angående din avgift till föreningen så kontaktar du Bredablick förvaltning på tele 031 388 40 40 eller via deras hemsida
https://bredablickforvaltning.se/kontakt/