Porttelefoner

Anrop från entré till lägenhet:

  1. Tryck på knappen bredvid ”SÖK EFTERNAMN”.
  2. Välj begynnelsebokstav. Bläddra upp/ned med pilarna.
  3. Välj namn. Bläddra upp/ned med pilarna.
  4. Ring upp genom att trycka på knappen bredvid namnet.

 Använd porttelefonen som

kortläsare/ kodlås:

  1. Håll din nyckelbricka framförnyckelhålssymbolen eller slå din kod. Kodslagning skall avslutas med “OK”.
  1. Vid godkänt kort eller kod visar displayen en “upplåstbild” och nyckelhålet lyser grönt.
  1. Vid icke godkänt kort eller kod kommer displayen att visa ett överstruket nyckelhål samt nyckelhålet blir rött.