Om Föreningen


Fastighet

Föreningen innehar tomträtten till fastigheten Rambergsstaden 43:2 med adresserna Östanvindsgatan 3, 5 och 7 samt Nordanvindsgatan 8.

På denna fastighet uppfördes 1946 fyra flerbostadshus med tillsammans 84 lägenheter.

En genomgående ombyggnad och renovering utfördes 1986-87. Efter renoveringen uppgår den sammanlagda lägenhetsytan till 3978 kvadratmeter med följande fördelning:

  • 48 st. 2 r.o.k. (42m2)
  • 12 st. 2 r.o.k. (50½ m2)
  • 12 st. 2 r.o.k. (55 m2)
  • 12 st. 2 r.o.k. (58 m2)
Föreningen har 42 st. avgiftsbelagda parkeringsplatser.

Årsredovisningar

Försäkring

Byggnaderna är försäkrade i Skandia med fullvärdesgaranti. Försäkringen regleras med index och omfattar bl.a. inbrott, brand-, vattenlednings-, maskin- och allriskskada samt hyresförluster, ansvar och rättsskydd samt olycksfall och sanering.

Förvaltning

Föreningen har ingen egen personal utan köper tjänsterna enligt förvaltningsavtal med Bredablick  i Göteborg.